Učitelé

Mgr. Zdeňka Ďuricová - předsedkyně předmětové komise

Studium: Pedagogická fakulta, České Budějovice

Aprobace: Dějepis - Základy společenských věd - Ruský jazyk

 

Mgr. Miroslava Prachařová

Studium: Univerzita Karlova Praha, Filosofická fakulta

Aprobace: Český jazyk - Dějepis

 

Mgr. Lea Doudová

Studium: Univerzita Karlova Praha, FTVS, Pedagogická fakulta

Aprobace: Tělesná výchova - Dějepis

 

Mgr. Markéta Vandrovec Skaličková

Studium: Západočeská univerzita Plzeň

Aprobace: Český jazyk - Psychologie


PhDr. František Mrázek CSc.

Studium: Univerzita Karlova Praha, Filosofická fakulta

Aprobace: Dějepis - Občanská nauka - Francouzština   

 

PhDr. Jiří Kálal

Studium: Univerzita Karlova Praha, Filosofická fakulta

Aprobace: Český jazyk - Dějepis

 

Mgr. Tomáš Míka

Studium:  Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Aprobace:  Český jazyk - Základy společenských věd

 

Mgr. Miroslav Velík

Studium: Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta

Aprobace: Francouzština - Dějepis