Učebnice

Prima

Občanská výchova pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus; Janošková D..

Dějepis pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus; Kolektiv autorů

Sekunda

Občanská výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ, Fraus; Janošková D..

Dějepis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus; Kolektiv autorů

Tercie

Občanská výchova pro 8. a 9. roč. ZŠ, Fraus; Krupová Tereza, Urban Michal, Friedel Tomáš, Janošková Dagmar a kol.

Dějepis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus; Kolektiv autorů

Kvarta

Občanská výchova pro 8. a 9. roč. ZŠ, Fraus; Tereza Krupová, Michal Urban, Tomáš Friedel, Dagmar Janošková a kol.

Dějepis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus; Kolektiv autorů

 

1. ročníky a kvinta

Občanský a společenskovědní základ, Computer press Brno, 2009; Kolektiv

Dějepis pro gymnázia a střední školy 1, Pravěk a starověk, SPN, Popelka, Válková

Dějepis pro gymnázia a střední školy 2, Středověk a raný novověk, SPN, Čornej

Atlas světových dějin, 1. díl, pravěk - středověk, Kartografia Praha

 

2. ročníky a sexta

Občanský a společenskovědní základ, Computer press Brno, 2009; Kolektiv

Dějepis pro gymnázia a střední školy 2, Středověk a raný novověk, SPN, Čornej, Čornejová, Parkan

Dějepis pro gymnázia a střední školy 3, Novověk, SPN, Hlavačka

Atlas světových dějin, 1. díl, pravěk - středověk, Kartografia Praha

Atlas světových dějin, 2. díl, středověk - novověk, Kartografia Praha

 

3. ročníky a septima

Občanský a společenskovědní základ, Computer press Brno, 2009; Kolektiv

Dějepis pro gymnázia a střední školy 3, Novověk, SPN, Hlavačka

Dějepis pro gymnázia a střední školy 4, Nejnovější dějiny, SPN, Kuklíkovi

Atlas světových dějin, 2. díl, středověk - novověk, Kartografia Praha

 

Bilingvní studium

1. ročník

Občanská výchova pro 8. a 9. roč. ZŠ, Fortuna; Horská V.

Dějepis pro gymnázia a střední školy, SPN, Popelka, Válková

2. ročník

Občanská výchova pro 8. a 9. roč. ZŠ, Fortuna; Horská V.

Dějiny starověkého světa, Oliva

Historie Geographie 6e, Hachette, 1990, Lambin

3. - 6. ročník

Francouzské učebnice zapůjčuje studentům škola

 

Moderní dějiny - 3. a 4. ročník a odpovídající ročníky osmiletého a šestiletého studia

Dějepis pro gymnázia a střední školy 3, Novověk, SPN, Hlavačka

Atlas světových dějin, 2. díl, středověk - novověk, Kartografia Praha

Moderní dějiny pro střední školy, Didaktis; Kolektiv autorů