Exkurze

V průběhu školního roku mohou být realizovány dějepisné exkurze do Prahy:

Pražský hrad

Schwarzenberský palác

Národní divadlo

Židovské město

Královská cesta

Národní památník Vítkov