Soutěž je určena pro studenty všech tříd.

Nejúspěšnější "sběrač"a nejúspěšnější nahrávka budou vyhodnoceny a odměny.

 

Vaším úkolem je najít ve svém nejbližším okolí pamětníka událostí  listopadu 1989 a získat od něj svědectví ve formě audio nebo video nahrávky. Nově lze také pořídit písemný záznam výpovědi.

Délka nahrávky je max. 5 minut - je nutné dodržet.

V nahrávce bude uvedeno:

S kým byl veden rozhovor - jméno pamětníka (příjmení není nutné)

Co pamětník dělal v té době (zaměstnání, student ...)?

Jaké jsou jeho vzpomínky na listopadové události?

Účastnil se nějakých demonstrací a kde (Národní třída Praha, Tábor ...)

Jak změnily listopadové události jeho život nebo život někoho v rodině (v krátkém i dlouhém časovém horizontu)

A další informace, které bude chtít pamětník sdělit.

 

"Svědectví pamětníků ve video, audio nebo písemmné formě posílejte: listopad89@centrum.cz

Svědectví je nutné poslat do 5. 12. 2014